Petra Brodská
 Petra Brodská

     ZŠ a MŠ Tyršova 446
     288 00 Nymburk

Charakteristika
Naše paní učitelka
Jestli se chcete ve škole cítit jako doma, udělejte si chvilku a zastavte se v naší třídě 9.B. Proč jako doma? Každý správný domov má základ především v lidech, kteří nás opečovávají. Například maminka. Ale o její celodenní péči přicházíme ve chvílí, kdy vstupujeme do první třídy, kde ji mají z části nahradit vychovatelé a učitelé. Ne vždy se to podaří. Ale děti z naší třídy měly štěstí. Při svém putování školním životem nás potkala paní učitelka Petra Brodská. Elegantní, příjemná, usměvavá žena, která svým vystupováním přispívá ke klidu a pohodě našich pubertálních dušiček. Její občasné slzy v očích nás vždy přesvědčí, že i naše osobní problémy jí nejsou lhostejné. Je to také člověk, kterému nejde jen o to, aby nás odučil, ale naučil. Dokáže vtipně smečovat naše slovní úlety. Avšak pozor! Když začnou její tmavé oči jiskřit, všichni se rychle schovají za ticho a do stínů lavic. I přes složitosti našich povah k nám vždy přistupuje s porozuměním, že jsme, jací jsme.
I když mezi andílky nepatříme, tak nám věnuje svůj čas a duševní sílu. Jsme rádi, že je a tak se k ní stále vracíme, jako domů. Je obdivuhodné, že jí jde i o nás.

Příhoda
Opravdu chcete slyšet příhodu s naší paní učitelkou?
Tento příběh se přihodil v loňském roce. Byli jsme na třídenním výletě v Malé Úpě. Zúčastnili jsme se mnoha krásných výletů. Vystoupali jsme na nejvyšší horu České republiky Sněžku. Byl to dlouhý a náročný výlet. Když jsme se vrátili na chatu, tak jsme dostali za úkol vymyslet večerní program pro své spolužáky. Nemohly jsme nic vymyslet, a tak jsme šli za paní učitelkou s prosbou, aby nás naučila rock-n-roll. Přinesli jsme si rádio a začala lekce tance. Přišlo nám, že netančíme se svojí třídní učitelkou, ale se starší kamarádkou. Je to zážitek, na který nikdy nezapomeneme, dokonce i písničku si dodnes pamatujeme.