RNDr. Zdeněk Lauschmann
 RNDr. Zdeněk Lauschmann

     Arcibiskupské gymnázium
     Korunní 2, 120 00 Praha 2

Charakteristika
    Pana profesora RNDr. Zdeňka Lauschmanna navrhujeme proto, že se pro nás opravdu obětuje, ale dělá to rád. Na naší škole vyučuje matematiku. Učí zábavnou formou, což nás opravdu baví. Hraje s námi hru "matematico". Každý den píšeme minutovku, která prověřuje, jak jsme pochopili látku a každý den dostáváme krátký domácí úkol. Odpadá nám tak vzpomínání, jestli úkol máme nebo ne. Zapomenutý domácí úkol můžeme vykoupit několika "nepáky", které můžeme vypracovat i výtvarně. Nejraději má prvočísla, z nich nejoblíbenější má 211. Všechny třídy by ho chtěly, ale to nejde, protože by se z nás zbláznil. Má vypracovaný složitý systém hodnocení, a máme od něj spoustu známek. Cítíme, že je k nám velmi spravedlivý. Máme jasně stanovená pravidla, která musíme dodržovat. A z těch nám sleví jen výjimečně. Například ze třídy nemůžeme odejít, dokud si neuklidíme nepořádek kolem lavic.
Během roku pro nás organizuje dobrodružné turistické akce a hry. Nejoblíbenější je hra "Vyzvědači" na Starém městě pražském. Rádi s ním jezdíme na školní výlety.

Příhoda
    Na školním výletě jsme podle pokynů měli mít s sebou pláštěnku. Samozřejmě se s ní několik z nás nechtělo tahat a tak si ji na vycházku nevzalo. A jak už to tak bývá začátkem léta, přišel nenadále déšť. Pan profesor místo aby neukázněným spolužákům vyčinil, když viděl, že jsou jak zmoklé slepice, rozepnul pláštěnku svojí a dali jsme si ji nad hlavu. Kráčeli jsme pak jak želva zpět na ubytovnu.