Miluše Lipinová
 Miluše Lipinová

     ZŠ
     Mírová 56, 739 31 Rejdiště

Charakteristika
Naše paní ředitelka Miluše Lipinová je třídní ve spojené třídě 4. a 5. roč. Dokázala z naší školy vytvořit neobyčejně příjemné a útulné místo, kam rádi chodíme, máme se dobře a výborně se cítíme. \jsme jako jedna rodina. Paní ředitelka je milá, upřímná, pečlivá, ochotná, výborná učitelka, má smysl pro humor i spravedlnost, případné problémy řeší osobně, trvá na tom, ať má každý právo říci svůj názor.
Místo školního rozhlasu zavedla pravidelná společná shromáždění, kde nás osobně informuje o akcích, událostech, upozorňuje na zajímavé výkony žáků v školní i mimoškolní oblasti. \rovněž chválí a odměňuje vítěze v soutěžích nebo v slušném chování. Jako výtvarnice má smysl pro estetiku a tak naše škola je vždy hezky vyzdobená. Má pochopení pro sport, sama cvičí jógu, vede cvičení místních žen, provozuje turistiku. O přestávkách můžeme hrát stolní tenis, stolní fotbal, míčové hry. Často vymýšlí a realizuje pro nás různé akce, soutěže, šou, výlety, besedy, exkurze, projekty, např.: tvořivé dny, jablečný den, bramborový den, perníkovou soutěž, květinovou slavnost, výpravy za poznáním obce, projekt staveniště, místní historické kapličky, exkurze do mydlárny, na Landek, do Rožnova, do Karviné, do pralesa Mionší, solné jeskyně, drakiády, besedy se známými osobnostmi, soutěže ve sběru lesních plodů, pomerančové kůry, véček, ve starém papíru - již několik let vyhráváme 1. místo. Oblíbené je pasování prvňáčků, čtenářů. Poznali jsme díky ní hodně míst, která jsme dosud neznali, ale nejvíce se zaměřujeme na poznání regionu.
V naší škole nemají šanci žádné negativní jevy, důtky či snížené známky z chování. Vypadá to, že nás paní ředitelka hýčká a často chválí, ale my se snažíme si to vše zasloužit. Takovou úžasnou atmosféru bychom nechtěli zkazit a přáli bychom si ji nalézt i v dalších školách, kam po páté třídě přejdeme.

Příhoda
Poslední den před vánočními prázdninami jsme měli první Štědrý den i ve škole. Všichni žáci 1. - 5. roč. se sešli v největší třídě, kde už byly připraveny slavnostně prostřené lavice s ubrusy, svíčkami, jmelím a cukrovím. Předštědrovečerní oběd zahájila p. ředitelka přivítáním dětí, učitelek i hostů - p. starosty i p. místostarosty. Slavnostní oběd byl opravdu štědrovečerní: ryba a bramborový salát, čaj, limonády, cukroví.
Po jídle se rozdávaly dárky, které už byly připraveny pod velkým zářícím stromkem. Malé dárky pro jednotlivce a velké společné pro družinu a tělocvičnu.
Vánoční program z písní, básní a také hraní na hudebních nástrojích si připravili žáci s p. učitelkami. Všichni se zapojili do provádění vánočních zvyků: krájení jablíček, pouštění ořechových skořápek po vodě, házení střevícem atd.
Hostům se naše vánoce líbily a v krátkých projevech poděkovali a popřáli dětem i učitelkám stejně hezké vánoce doma, hodně dárků i jedniček v dalším roce.
Po celou dobu nám hrála krásná vánoční hudba a závěrem jsme si všichni zazpívali známé vánoční koledy.