PaedDr. Irena Rudolfová
 PaedDr. Irena Rudolfová

     ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem
     Adolfovice 170, 790 01 Jeseník

Charakteristika
    Paní ředitelka PaedDr. Irena Rudolfová nás učí český jazyk a občanskou výchovu již čtvrtým rokem. Letos poprvé i dějepis. Je to naše přísná spravedlivá paní učitelka. Každá vyučovací hodina je jiná. Většinou probíhá v příjemné atmosféře, nechybí ani nadhled či legrace. Vyučující při výkladu doplňuje učivo o vyprávění a poznatky z jiných předmětů, využívá počítače, promítání filmů s následným rozborem obsahu. Paní Rudolfová chodí do hodin elegantně oblečená. Ve třídě vnímá nejen naše nálady, ale také pořádky a nepořádky. Je jako naše máma. Když potřebujeme povzbudit, má pro nás vlídné slovo, když naopak provádíme neplechy, hned nám vysvětlí že tímto směrem cesta nevede. S paní ředitelkou jsme nejen v mnoha vyučovacích hodinách, ale také při přípravách a průběhu různých mimoškolních akcích. Např. v Praze při zájezdu "Ledová Praha", "Za Priessnitze přehrávač" nebo na školním výletě v Brně, . Naše říďa je učitel, se kterým je nám dobře a máme ho rádi. Je pro nás vzorem, proto ji navrhujeme na udělení titulu "Zlatý Ámos".

Příhoda
    S paní Irenou Rudolfovou jsme neprožili žádnou velkou příhodu ani krizovou situaci. V průběhu školní docházky se setkáváme velmi často. Dokáže ve škole udělat "vítr", ale je s ní také pohoda, pro každého si najde čas a vlídné slovo (nebrblej, takovou nafouklou Tě neznám). Přes mnoho starostí (kdy vyměnit ve škole okna, opravit sociální zařízení, vymalovat, .) a únavu ji nezaskočí ani vlastní přeřeknutí v hodinách, která bere s humorem. Společně řešíme naše problémy - např. rozbité dveře, nevhodné chování, žvýkaní, drzost i vulgárnosti. Nerada nám uděluje ředitelské důtky. Pochvaly píše mnohem raději, a nejen za školní aktivity. Pomáháme jí např. při tradiční soutěži O nejpěknější dýni, soutěžích pro děti při okresních Dožínkách, spaní v družině pro mladší školáky, . Organizuje pro nás tématické programy "Napříč školou", společně jsme se zúčastnili ozdravných pobytů u moře, družebních setkání s polskými dětmi.