Mgr. Hana Špinková
 Mgr. Hana Špinková

     Zš a Mš Smidary
     A. Komenského 326, 503 53 Smidary

Charakteristika
Naše paní učitelka je typem velmi moderního člověka i učitele. Její hodiny nejsou tvořeny jen jejím poutavým a většinou i velice zajímavým vyprávěním, ale i postřehy nás žáků. Paní učitelka umí být velice přísná, ale na druhou stranu velice příjemná a moc kamarádská. Má bezvadné nápady a nikdy se s ní nenudíme. Učí Český jazyk, Literaturu a Občanskou výchovu na naší škole už celých 16 let.

Příhoda
Blížily se její čtyřicáté narozeniny a my jsme se snažili již několik měsíců dopředu vymyslet nějaký nápad a tím se jí alespoň trochu odměnit za ty úžasné čtyři roky, ve kterých nám věnovala všechen svůj školní i mimo školní čas. Strávili jsme s naší milovanou paní učitelkou spoustu úžasných chvil a tak se v nás zrodil nápad uspořádat jí tajnou oslavu jejích čtyřicetin. Po dohodě s naší třídou jsme jí zakoupili překrásných čtyřicet rudých růží a obrovský dort. V ten dlouho očekávaný den jsme se ve škole sešli již dlouho před prvním zvoněním. Ve třídě bylo šero...Zapálili jsme svíčky a udělali jsme z nich cestu doprostřed třídy, kde stála jedna žákyně s děkovnou řečí a se spolužákem, který držel celou kytici růží. Paní učitelku to dojalo až k slzám, i když je před námi skrývala. Tímto činem jsme paní učitelce dokázali, jak moc je pro nás důležitá!!! A víme, že na nás nikdy nezapomene stejně tak, jako my na ní!!!