Jitka Hyrmanová
 Jitka Hyrmanová

     VOŠ sociální a Střední pedagogická škola
     Zahradní 249, 383 22 Prachatice

Charakteristika
Brutální Nikita……….Co si představíte? Krásnou, štíhlou, inteligentní, vtipnou, mladou blondýnku. Tím pádem naší profesorku. Podobně se nám i Jitka Hyrmanová představila. První školní den jsem přišla domů a okamžitě jsem si vybavila vtipné okamžiky z prvního setkání s paní profesorkou a děvčaty seskupené do 1.C. Imitace Brutální Nikity nás baví dodnes např. Jmenuji se Jitka Hyrmanová, s velkým H, y a jedním n. V sukni po kolena, v které pnuly nožky plné energie. Se šibalským a upřímným úsměvem začala Jitka rozebírat konstrukci našeho vztahu. Názorně nakreslila na tabuli, hbitě mávajíc křídou na své objekty říkajíc : „ Já jsem subjekt, Vy jste objekt. „ Některé dívky byly z úvodu vystrašené, z některých čišel úsměv a radost. Z čeho ? Z toho, že nebudeme mít profesorku upjatou, odtažitou, ale opravdu upřímnou, vtipnou, krásnou, mladou a inteligentní Nikitu. Dnes už úsměv čiší z nás všech. Dík, za to, že jste s námi!

Příhoda
Paní Jitka Hyrmanová je profesorkou českého jazyka, literatury a hudební výchovy na pedagogické škole v Prachaticích. Mezi její charakteristické vlastnosti patří upřímnost, otevřenost, ochota, pečlivost, spravedlnost,nápomocnost, ale především je neobyčejná osobnost, dokáže nás podržet a drží s námi. Je neobyčejná svoji obyčejností a přirozeností. Na nic si nehraje, prostě jen učí!