Petr Kaňka
 Petr Kaňka

     ZŠ U sv. Štěpána
     Štěpánská 1286/8, 120 00 Praha 2

Charakteristika
Pan učitel je milý, vtipný, spravedlivý a má velikou autoritu. Dokáže nám vysvětlit učivo tak, abychom ho pochopili a zároveň nás to i bavilo. Letní i zimní výcvikové kurzy, které pro nás pan učitel připravuje každý rok, jsou skvělé a rádi na ně vzpomínáme. Je to skvělý učitel.

Příhoda
Když nám na konci šesté třídy oznámili, že nás od sedmé třídy sloučí s „áčkem“ a ještě, že dostaneme za třídního učitele pana Kaňku, byli jsme upřímně zděšení. Začala obávaná sedmá třída a my nevěděli, co nás čeká. Pan učitel působil velmi autoritativně a my jsme se ho proto i ze začátku báli. Ale potom jsme zjistili, že je s ním legrace a i z tak neatraktivních předmětů jako je Matematika a Fyzika dokázal udělat zajímavé a vtipné předměty.Vysvětlil nám je tak, že jim rozuměli i ti, od kterých by to nikdo předtím nečekal. Třeba při vysvětlování úpravy mocnin nám povídal: „Já nechápu tu vaší neskonalou touhu dělat z jednoduchých věcí věci těžké, abyste večer mohli chodit a říkat: To je těžký, to je těžký, a přitom jediný co je na tom těžký, je můj život s vámi.“ Před čtvrtletní písemnou prací z matematiky nás zase uklidňoval slovy: ,,Z té písemné práce nemusíte mít strach, tam o nic nejde, jenom o život, ale o ten váš.“ Sedmou třídu jsme ve zdraví přežili. Panu učiteli se povedlo nás trochu vychovat a přesvědčit nás (alespoň částečně), že jsme třída myslících bytostí, a tak bychom se podle toho měli chovat. „Osmička“ už proběhla mnohem klidněji, i když drobných konfliktů mezi námi a panem učitelem bylo také požehnaně. Neměl to s námi jednoduché, jsme zkrátka puberťáci. Jedno se ale panu učitelovi určitě povedlo: udělat z naší třídy dobrý kolektiv a to i přesto, že jsme byli spojeni ze dvou tříd, mezi kterými vládla odjakživa rivalita. Teď jsme v deváté třídě a vycházíme s panem učitelem velice dobře, a myslíme si, že to platí oboustranně. My jsme si zvykli na to, že musíme dodržovat určitá pravidla a pan učitel nám za to dává více volnosti. Zbývá jenom otázka, jak to bude dál? Pokud naše třída nebyla úplnou výjimkou (a to není moc pravděpodobné), budou jednotliví žáci chodit za panem učitelem i mnoho let po skončení ZŠ, stejně jako žáci mnoha tříd před námi. Škoda, že takových učitelů není více.