Mgr. Ivo Kopeček
 Mgr. Ivo Kopeček

     ZŠ a MŠ
     Mitušova 8, 700 30 Ostrava

Charakteristika
O našem panu učiteli bychom řekli, že je flegmatik. O přestávkách nemá rád, když za ním chodíme. Říka, že na kraviny nemá čas, a pokud to není v zájmu života a smrti tak ho to nezajímá. Dále bychom o něm řekli, že je klidné povahy, tichý (to však neznamená, že si ve třídě nedovede sjednat klid). Občas i vtipný a ve třídě je přirozenou autoritou. Myslíme si, že předměty, které vyučuje ( dějepis a český jazyk) má velmi rád a také se o ně zajímá. Je to náš nejlepší třídní za celých devět let.

Příhoda
JAK KOPEČEK SPADL Z KOPEČKA
Po dlouhém přemlouvání se nám podařilo přemluvit pana učitele na školní výlet do Prahy. Sraz byl ve čtyři hodiny ráno a všichni přijeli ještě v polospánku. Dorazili všichni, a tak se mohlo vyjet. Cesta ve vlaku probíhala v klidu. Po výstupu z vlaku jsme jeli metrem. Po chvíli cesty jsme vystoupili, kupodivu všech v plném počtu. Celý výlet probíhal v klidu. Navštívili jsme mnoho památek, ale nějaká větší zábava nebyla. Jako poslední jsme navštívili Petřín. Nahoru jsme jeli lanovkou. Dalo nám práci rozhlednu najít, ale po chvilce se objevila a my stoupali nahoru. Po příchodu dolů se ještě navštívilo zrcadlové bludiště. Nic záživného. Dolů jsme museli jít pěšky. Pravda, nikdo nebyl moc nadšený, ale objevili jsme zkratku a všichni se rozutíkali z kopečka dolů. Učitelé se rozhodli, že půjdou také. A to se stalo panu učiteli Kopečkovi osudným. Jak je známo, tak není moc zdatný tělocvikář a u posledního kopečka se objevila past. Nedalo se jít dál. Byl tam záhon s keři a dosti příkr ý. My, žáci jsme zdatně tuto překážku překonali. A v tom se to stalo. Paní učitelky to s přivřenýma očima zvládly na jedničku. Poté následoval pan učitel. Ze začátku to vypadalo slibně, ale pak mu sklouzla noha a pan učitel letěl dolů. Naštěstí to ustál, ale žáci se váleli smíchy. Pan učitel ukázal, že je nad věcí a smál se s náma. Takže přece jen nějaká sranda ze strany učitelů byla.