Petr Kovář
 Petr Kovář

     ZŠ
     Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

Charakteristika
Petr Kovář je výjimečný učitel se smyslem pro humor a s tolerancí vůči různosti a individuálním schopnostem žáků. Díky nevšední kreativitě, sportovnímu založení (vede i kroužek flo-orballu a Tballu) a hravosti mění učení v dobrodružství a svou třídu ve flotilu pirátských lodí nebo ve všemožné dopravní prostředky umožňující více než dvěma desítkám Fogů poznávací cestu kolem světa, školní výlet pak dokáže pojmout jako výpravu do Bradavic, odkud se děti vracejí s vysvědčením o kouzelnické způsobilosti. Pan učitel umí do vyučování vtáhnout i rodiče, kteří na kolech, na bruslích nebo v plavkách sledují, jak jejich děti zažívají to, co pro ně samotné zůstávalo v říši fantazie.

Příhoda
Ve druhé třídě pan učitel Kovář např. zorganizoval pro děti za doprovodu jejich rodičů výuku správné jízdy na kole v městském prostředí. Po kontrole kol a bezpečnostní výbavy proběhl nácvik jízdy na dopravním hřišti, načež se vyrazilo do ulic. Jízdu cyklostezkou vystřídal pohyb po normálních komunikacích završený samostatným průjezdem žáků jednou z méně frekventovaných, avšak z hlediska dopravní orientace komplikovaných křižovatek. Rodiče byli rozestavěni tak, aby dětem nehrozilo žádné nebezpečí a děti mohly křižovatkou projíždět pod dohledem učitele samostatně. Vedle kolektivního sportovního zážitku se v dětech upevňoval i pocit zodpovědnosti, respekt vůči autoritě a zároveň schopnost samostatně zvládnout obtížnou situaci.