Antonín Kusák
 Antonín Kusák

     ZŠ
     Starý Jičín 126, 742 31 Starý Jičín

Charakteristika
Náš pan ředitel je velmi energetický a chytrý. V naší škole učí dějepis, ve kterém dovede poutavě vykládat učivo. Chodíme s ním i na výlety, které vždy doplňuje svými zajmavými a poutavými historkami.

Příhoda
Jednou, když jsme byli na výletě v Buchlovicích, stala se nám taková příhoda. Spali jsme v tělocvičně školy. Když jsme navečer šli na prohlídku města a vycházeli z areálu školy, objevila se před námi zavřená kovová brána. Postavil se před ní a řekl, že je zamknuto a že musíme všichni i se \"starší\" paní učitelkou přelést. Nikoho ani nenapadlo zkusit bránu otevřít. A tak celá třída včetně pana ředitele a paní učitelky postupně přelízali bránu. Potom následovala prohlidka města. Při cestě zpátky šli někteří žáci ve předu a automaticky sáhli na kliku brány, zjistili, že brána je otevřená. Paní učitelka byla zpočátku nazlobená na pana ředitele, ale když viděla, že se všichni smějí, začala se smát taky. Jako vždycky nás napálil.