Mgr. Jana Šajmovičová
 Mgr. Jana Šajmovičová

     ZŠ a MŠ
     Nedašovská 328, 155 21 Praha 5 - Zličín

Charakteristika
Naše paní učitelka se jmenuje Jana Šajmovičová. Ve školství pracuje už dlouho, na naší škole učí šest let. Nás učí teprve od letošního školního roku (2008/2009), tedy několik měsíců. My ji ale známe už dva roky, od naší první třídy. Jsme totiž malá škola a tak všechny děti znají paní učitelky a obráceně. Také s námi byla na škole v přírodě. Paní učitelka vede vlastivědný kroužek a proto ji znají i děti, které neučí. Paní učitelka má moc ráda historii a také toho hodně zná. V hodinách prvouky a literatury nám často vypráví zajímavosti z dějin nejen naší vlasti. Proto chodíme rádi na vlastivědný kroužek a posloucháme vyprávění o Praze. Navštívíme nějakou zajímavou historickou budovu, povídáme si o ní, nakreslíme si ji nebo vyfotografujeme. O těchto výletech informujeme i ostatní děti v našem školním časopisu. S našimi spolužáky z páté třídy se paní učitelka několikrát zúčastnila soutěže "Praha - plná památek" a vždy se umístili na druhém místě. Paní učitelka také moc ráda cestuje a my s ní. Jezdí nejen na školy v přírodě, ale během prázdnin uspořádala již několikrát spolu s vedením školy zájezd k moři. Všichni si to moc užili a nikdy nás nenapadlo, že s námi jezdí paní učitelka ve svém volném čase.
Paní učitelka má také moc ráda přírodu. Pěstuje kytičky a je zachránkyně všech opuštěných zvířátek. Dovolila nám, abychom měli ve třídě morčátko, ale musíme se naučit o něj správně starat. Hodně si s paní učitelkou povídáme o mezilidských vztazích, jak se k sobě máme chovat a když má někdo problém, může se s ní o všem poradit.
Naše paní učitelka byla první, která přišla s myšlenkou pomoci i dětem, které nemají možnost chodit do školy. Proto naše škola pomáhá již druhý rok škole v Africe ve státě Uganda, kde je velká chudoba. Ve škole oslavujeme pravidelně změnu ročního období a tato slavnost je spojena s kulturním vystoupením jednotlivých tříd. Dobrovolné vstupné na vystoupení a jiné doprovodné akce jsou právě základem této pomoci.
Paní učitelka získala jedno velké ocenění. Byla nominována do soutěže " O cenu Milana Chába" a získala krásné druhé místo. Tuto soutěž vyhlašuje sdružení Rytmus a jejím záměrem je ocenit práci těch, kteří nejsou lhostejní k našim handicapovaným občanům. Naše paní učitelka byla pět let třídní učitelkou chlapce s Downovým syndromem. Jistě to nebylo vždy jednoduché Lukáše učit a vychovávat, ale ona toto období považuje za velmi přínosné, protože ji velmi obohatilo. Myslíme si, že paní učitelce vy korunka Zlatého Ámose moc slušela a budeme jí držet palce a podporovat ji.

Příhoda
Paní učitelka nás učí teprve čtvrtý měsíc, takže těch společných zážitků ještě není mnoho, ale těšíme se, že přijdou. Již teď víme, že paní učitelka nezkazí žádnou legraci a je mistr převleků.
Ve škole si povídáme o zvycích našich předků a snažíme se je uvést v život. Slavíme posvícení, masopust, Vánoce a Velikonoce. Při masopustním průvodu naší obcí má naše paní učitelka vždy originální a vtipnou masku. Také na školách v přírodě při karnevalu si neopomene připravit masku a nebo ji rychle improvizovat.
Letošní příchod Mikuláše, čerta a anděla jsme neslavili ve škole, ale jeli jsme celá škola (pět tříd) na výlet do skanzenu do Přerova nad Labem. Uprostřed prohlídky starých českých domků se najednou od brány začalo ozývat nezaměnitelné chřestění řetězů. Za chvíli se objevilo asi deset čertů v čele s důstojným Mikulášem. Některé děti se tvářily srdnatě, ale těm mladším se v očích leskly slzičky. Naštěstí čerti nebyli zlí a každý z nás byl obdarován adventním kalendářem.
Mikulášovi jsme poděkovali hezkými básničkami a společnou koledou. Potom jsme pokračovali v prohlídce a za chvíli přišlo překvapení. Najednou se tam zjevil anděl. Nevypadal moc nebesky, byl spíš trochu komický. Přes kabát měl zajímavé popruhy, ale nebyl to batoh, byla to bělostná křídla z vaty. Je pravda, že původně asi patřila drobnému andělovi a tak ten náš v nich byl pěkně sešněrovaný. Na hlavě měl anděl hvězdu, moc nezářila, vznikla asi z nějaké koupelnové podložky. Ale anděl vypadal dobrotivě, usmíval se a byl stejný jako naše paní učitelka. Nepřišel za námi, ale za ostatními paní učitelkami a také je obdaroval, aby jim nebylo líto, že my jsme dostali dárky a oni nic. To je důkaz, že naše paní učitelka dokáže improvizovat za každé situace. Jednak aby pobavila okolí a jednak aby udělala radost ostatním.