Alena Skarolková
 Alena Skarolková

     ZŠ nám. Interbrigády
     A.Čermáka 6/1022, 160 00 Praha 6

Charakteristika
Je to nejmilejší paní učitelka na škole.Sehnat pro ni 100 podpisů není žádná práce, protože ji všichni mají rádi. I když s námi podniká mnoho výletů a kulturních výprav, spoustu nás toho naučí. Pořád se na nás usmívá a svým optimismem nakazí celou třídu. Každé září se těšíme do školy, protože už třetím rokem podnikáme malovací kurz. Koncem roku nám Alenka dokonce dovolila, abychom jí tykali. Paní učitelku máme moc rádi, protože je spravedlivá, chytrá, kamarádská, milá a usměvavá.

Příhoda
Bylo to 5. prosince, kdy naše třída, jakožto páťáci, chodila za čerty, anděly a Mikuláše. Za tři hodiny jsme zvládli pět tříd a o přestávce jsme se všichni unaveni usadili do lavic. Jenže po zazvonění paní učitelka nikde. Místo ní přiběhl děsivý, velký čert. Ale kdo to šel za čertem? Nádherný andělíček v bílých šatech, trošku podobný naší paní učitelce. Ve vlasech měl zlaté hvězdičky a rozdával nám pytlíčky sladkostí. Když se potom vrátila paní učitelka, měla ve vlasech zlaté hvězdy, jak se potkala s andělem. Hvězdy nám nakonec rozdala, takže už vypadala normálně. Ale my víme, že je to pořád náš anděl. Kromě této příhody podnikáme i školy v přírodě, výše zmíněné malovací kurzy nebo víkend pod stany.