Mgr. Jaroslav Svoboda
 Mgr. Jaroslav Svoboda

     Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola
     750 02 Přerov

Charakteristika
Hodiny matematiky a fyziky jsou s naším panem profesorem zajímavé a humorné. Pan profesor se snaží vysvětlit látku tak, aby to všichni pochopili, i ti nejslabší z nás a to humornou formou, takže si z hodin neodnášíme pouze nové vědomosti, ale také dobrou náladu. Ve volných chvílích se pan profesor věnuje táborovým aktovitám a hře na klarinet v dechove Moravská Veselka.

Příhoda
Náš pan profesor se podílí každé prázdniny na organizaci letních táborů. Protože má rád přírodu, děti a legraci, nemůže se stát, že by na některém táboře s ním byla nuda. Každý den je naplněn skvělými hrami, při kterých se vždy bavíme a často se i něco nového naučíme. Jednou dal pan profesor za úkol družstvům uvařit guláš v kotli nad ohněm. Akce se konala na velké louce vedle řeky. Bylo velké teplo, sluníčko svítilo a všechny skupiny se s radostí pustily do práce. Někdo začal s krájením brambor, někdo se stavěním ohniště, každý měl práci zorganizovanou jinak. Konečně se začali vařit první guláše, když v tom od skočící jiskry z jednoho ohně chytla tráva. Pan profesor však duchapřítomně přiskočil a celý guláš na oheň vylil. Tenkrát se všichni lekli, ale nyní se tomu smějeme.