Mgr. Jitka Žáková
 Mgr. Jitka Žáková

     ZŠ
     Komenského 68, 741 01 Nový Jičín

Charakteristika
Paní učitelka Žáková je pro děti druhá máma - „máma učitelka“. Všechny své žáky bere jako své děti. Tak jsme ji poznali za tři roky, po které můj syn Marco chodí do její třídy a je jeho třídní učitelkou. Je hned napohled velice příjemná, stále usměvavá, pozitivně naladěná. Občasnou pochmurnou náladu svých svěřenců změní svým úsměvěm a ihned je přivede úplně na jiné myšlenky. Je pro děti prostě sluníčkem! Ke každému žákovi má individuální přístup, cení si každé vynaložené snahy, kterou náležitě ohodnotí buď pochvalou či pěknou známkou. Známkuje velice mírně a spíše se zaměřuje na slovní ohodnocení. Během celého školního roku si všímá, jak je každý z nás pilný, bystrý, plní své úkoly, pracuje v kolektivu. Učivo vždy řádně vysvětlí a ujistí se, že mu všichni rozumějí. Díky jejím aktivitám v hodinách, což jsou například hry, pracovní listy a písně, si učivo děti natolik osvojí, že se doma už skoro nemusí učit. Samozřejmě, děti ji dovedou i nazlobit, ale paní učitelka je velmi trpělivá, než někoho pokárá. Svým příkladem se nám snaží ukázat, jak se máme k sobě navzájem chovat , mít se rádi a vážit si jeden druhého. A taková škola je k nezaplacení!

Příhoda
Moje paní učitelka je ta nejlepší na světě. Škola s ní je pro mne hrou. Vymýšlí pro nás neustále různé aktivity: lampiónovou noc ve škole se stezkou odvahy v prostorách školy, divadelní představení, výlety do přírody, kdy se učíme poznávat stromy a květiny přímo venku a ne jen z učebnic. Navštívila s námi také stáj koní, na kterých jsme se měli možnost i povozit. Jsem trochu bojácný, ale když mi paní učitelka řekla: „Neboj, budu tě hlídat, nic se ti nestane,“ dostal jsem odvahu a strach z koně mě přešel. Mám s ní rád také školu v přírodě, kam jezdíme každý rok na konci školního roku. V podhůří Beskyd poznáváme krásu přírody, soutěžíme, hledáme poklad, zpíváme písně u táborového ohně. Hodně se tu nasmějeme, zvláště u opékání špekáčků. Letos jsme s paní učitelkou Žákovou byli i na jazykovém kurzu, který byl finančně odměněn grandem MŠMT za úspěšný projekt k podpoře jazykové výuky. Na tomto kurzu jsme hodně zpívali anglické písničky. Paní učitelka má totiž velký hudební talent. Kromě zpěvu umí hrát na kytaru a basu. Doprovázela nás na školní akademii, a to jsem ji velmi obdivoval. Hraju na housle a vím, kolik mě stojí úsilí naučit se pořádně písničku nebo etudu. „ Jsi pilný a šikovný,“ pochválila mě paní učitelka. „Zahraješ nám i v hudební výchově, aby ostatní děti viděly, co už ses naučil.“ Velice mě to povzbudilo a těším se, že na příští akademii si třeba s paní učitelkou zahraju i já. Mám ji rád a až vyrostu, budu mít na co vzpomínat. Marco Campos Aguilar, 3.A