Mgr. David Škařupa
 Mgr. David Škařupa

     MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené
      Vsetínská 454, 757 01 Valašské Meziříčí

Charakteristika
Pan učitel Škařupa pracuje na naší škole už sedm let. Je veselý, vtipný, spravedlivý, pracovitý a moc obětavý člověk.
Učí na I.stupni český jazyk, matematiku , tělesnou výchovu a na II.stupni dějepis a fyziku.Takže na škole pana učitele Škařupu všichni dobře známe a máme ho rádi. Učení umí dobře vysvětlit a vyznakovat, v hodinách si s ním užijeme legrace , nesmí chybět křížovka s tajenkou a ještě musíme přiznat, že nesnáší podvádění a lhaní, vede nás k pravdomluvnosti a poctivosti.

Pan učitel Škařupa je také veliký sportovec, domlouvá pro nás sportovní utkání s jinými školami , také zařizuje divadla , organizuje exkurze a výlety, věnuje nám veškerý svůj volný čas, je fakt bezvadný, skvělý učitel, proto ho navrhujeme na ,,Zlatého Ámose ".

Příhoda
Kdo vstoupí do třídy pana učitele Škařupy, hned pozná, že má rád hudbu. Na stěnách visí kytary a na skříni v kufříku má schovanou trubku piccolu. Svou hrou obveselí každou školní akci.

Je těžké vybrat jednu příhodu, protože akcí, které organizuje pan učitel Škařupa je spousta. Jedinečné a neopakovatelné bylo ,, Poslední zvonění " žáků 9. třídy, kdy se deváťáci loučili se školou ve smutečním průvodu s rakví, kterou si vyrobili v Pč a pan učitel nejenže troubil na trubku, ale i sehnal klukům oblečení faráře a ministrantů, pro které jel dokonce na kole.

Že si umí udělat ze sebe legraci, to všichni víme moc dobře. Na školní soutěži ,,Taxi " se převlékl za ženskou paní Hámovou, svým vystoupením nás všechny náramně pobavil a opět dokázal , že umí. Byl prostě super!