Miroslav Flieger
 Miroslav Flieger

     Gymnázium Zlín
     Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín

Charakteristika
Pan profesor Flieger, který naši třídu učí dějepis v nás vzbudil lásku nejen k předmětu, který byl dříve naší nejneoblíbenější hodinou v celém týdnu, ale dokázal si u nás získat i úctu jako člověk, který je naším učitelem, přítelem i zároveň morální a psychickou podporou. Ještě nikdy jsem nepotkal osobu, která by byla milá, přívětivá a přitom z ní vyzařovala tak silná, přirozená autorita.
Podařilo se mu vštípit nám nové mravní hodnoty a ukázat nám, jak funguje kultivovaná společnost (téměř) dospělých lidí, v níž se obě strany navzájem tolerují. Jeho největší předností je však dovednost zaujmout bezvýhradně každého studenta a vzbudit v něm dojem, že právě on (ona) danou látku chápe, baví ho (ji) a je v tom jistým způsobem výjimečný (-á). Při výkladu klade důraz na nejpodstatnější učivo s hlavním cílem vzbudit zájem o danou látku. V konečném důsledku to znamená, že se stále více studentů o dějiny zajímá i mimo vyučovací hodiny (ať již formou literatury, návštěv muzeí, poznávacích výletů...) a získává mnohem hlubší znalosti než předepisují školní osnovy. Kromě dějepisu učí také společenské vědy.

Příhoda
Pro nás je každá jeho hodina výjimečná a jedinečná, nejlepší zážitky jsou tento rok s projekty. Všichni se při jejich prezentaci velmi nasmějeme. Jednou pobavil celou třídu natolik, že nikdo nebyl schopen nic dělat, jen se smát a přitom se nikoho nijak citově nedotkl. Nikdy na nás nebyl hrubý (a to jsme prý jedna z nejhorších tříd na škole). Každému studentovi pomáhá a dokazuje mu, že právě on je na daný předmět nadaný. Přistupuje k nám solidárně. Tyto všechny věci na něm máme moc rádi, je to jeden z nejlepších učitelů na naší škole. Je to moc dobrý člověk.