Jana Karásková
 Jana Karásková

     ZŠ a MŠ
     náměstí Republiky 3, 267 23 Lochovice

Charakteristika
Naše paní učitelka Jana Karásková
Když k nám poprvé přišla, měli jsme strach, ale časem jsme si ji oblíbili natolik, že se stala naší nejlepší učitelkou. V 7. třídě jsme ji dostali za třídní učitelku a to byla ta nejlepší věc, která nás na 2. stupni potkala. Na konci roku pro nás uspořádala nezapomenutelný třídní výlet. Jeli jsme na zámek Kozel a hráli jsme minigolf. Večer jsme přespali ve stanech. Tím si nás získala.
Je originální, tvořivá a kreativní. Neučí nás jenom matematiku, ale i hodiny výtvarné výchovy, na kterých má vždy dobré nápady a nikdy se s ní nenudíme.
Když máme problémy ve třídě, můžeme ji plně důvěřovat. Vždy se nám snaží pomoci s našimi starostmi. Jednou jsme ve třídě měli šikanu a ona to vyřešila tak, že připravila soud, kterým se vše vyřešilo.
Obléká se velmi originálně. Její nejoblíbenější barva je černá. Často nosí klobouky a oblečení si i sama šije nebo plete. Teď jsme v deváté třídě a stále si uvědomujeme, jak se nám po ní bude stýskat.

Příhoda
Za hory za doly žila jedna rodinka, žili si v klidu a míru, než se matka této rodiny, jež toho času učila na základní škole, rozhodla, že se svými žáky podnikne poučnou cestu po Plzeňském kraji.
Ona cesta byla velmi poučná pro obě strany, jak pro nás, tak pro rodinu naší paní učitelky. Naše třída byla poučena o dobrosrdečnosti oné profese, již celé generace dětí, co prošli základní školou, do morku kostí nesnáší.
A rodinka této „adeptky na zlatého Ámose“ se přesvědčila, že né všichni žáci třídy se k práci obrací zády a každý ovládá něco jiného. Přesvědčila se též, že od té doby, kdy byla ona „adeptka“ jmenována naší třídní učitelkou se výrazně zlepšila morálka i prospěch kolektivu naší třídy.
Měl-li bych vám vyprávět onen zážitek od začátku do konce, s největší pravděpodobností bych se příliš rozvášnil a poté by mi nestačila paměť zdejšího počítače, neříkám to proto, že bych se chtěl vychloubat, ale nýbrž proto, aby jste zvěděli, kolik úžasných chvil jsme zažili a kolik jsem získal důkazů o tom, že moderní svět není doposud tak zkažený a prohnilí, a že může existovat jiný než nepřátelský vztah mezi učitelem a žákem.