Radka Polívková
 Radka Polívková

     ZŠ Masarykova
     Masarykova 563, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Charakteristika
Naše paní učitelka má funkci pedagoga a zároveň výchovného poradce. Vždy je ochotná nám s čímkoli pomoci. Neustále do naší výuky zapojuje svoje mnohdy vtipné zážitky a příhody. Ráda všem třídám zařídí exkurze do různých firem a podniků, na základě našeho budoucího povolání. Naše škola se díky paní učitelce zapojuje do projektu Řemeslo má zlaté dno a čisté ruce.
Při hodinách se s ní nikdy nenudíme. Je nejen velmi zábavná, ale i výborná češtinářka. Celá škola jí má moc ráda.

Příhoda
Paní učitelka se velmi snaží nám co možná nejvíce zpříjemnit výuku. Proto často pořádá nejrůznější akce, jako například před rokem, když k nám do školy pozvala pracovníky ze sdružení "Řemeslo má zlaté dno a čisté ruce" . Dvě hodiny českého jazyka jsme hráli různé hry.
Rozdělili jsme se do pěti skupin. Každá skupina měla určenou barvu a místo ve třídě. Vypracovávali jsme různé úkoly, ať už už pantomimu, a nebo pexeso. Také jsme pracovali s interaktivní tabulí. Každou skupinu si pracovníci pozvali na chodbu, kde se nás ptali na naše zájmy a promluvili si s námi o budoucím povolání.
Celá naše třída za soutěživost dostala na památku malé dárečky. Za toto všechno vděčíme naší paní učitelce.