Odpovědi na nejčastější otázky

Můžeme navrhnout dva kandidáty z jedné školy?
     Statut ankety tuto situaci neřeší. Podle zkušeností organizátorů to ale není dobré. Domníváme se, že nejoblíbenější pedagog na škole může být pouze jeden. Tomu by měla celá škola fandit, toho by měla celá škola podporovat - od regionálních kol až do finále. Pokud si myslíte, že máte nejoblíbenějších učitelů (učitelek) více, doporučujeme přihlašovat je postupně do několika ročníků.

Může navrhnout učitelku i škola, která je malá a kde samozřejmě neseženeme 100 podpisů?
     Může! Podle pravidel ankety ve školách, kde je méně než 150 žáků, stačí, když se podepíše alespoň polovina. Podpořit přihlášku svým podpisem mohou také zaměstnanci školy, rodiče žáků, bývalí žáci atd. To platí i v případech, kdy je škola velká a je třeba 100 podpisů.

Poslali jsme přihlášku, která byla přijata. Co bude následovat? Máme už chystat nějaké vystoupení?
     Každý navržený kandidát od nás dostane dopis, ve kterém požadujeme potvrzení, že o přihlášce ví a souhlasí s ní. V první polovině ledna dostanou všichni nominovaní pozvánku na regionální kolo. To má dvě části. Tři žáci školy by měli připravit obhajobu návrhu. Obhajoba by měla být originální, vtipná, výstižná a krátká. Po obhajobě bude následovat pohovor poroty s nominovaným učitelem (učitelkou). S každého regionálního kola postoupí jeden až dva kandidáti na tiul Zlatý Ámos do pražského semifinále, které proběhne začátkem března (přesný termín oznámíme). Semifinále jen pouze pro kantory, bez žáků a má dvě části. Společenskou a soutěžní. V té společenské se setkají nominovaní učitelé a učitelky s pořadateli ankety a se zástupci MŠMT ČR a převezmou uznání za svou práci. V soutěžní části je čeká test psychlogický a všeobecných znalostí a pohovor s porotou. Na konci porota vyhlásí šest postupujících do finále v Praze.
     Doporučujeme vám tedy přemýšlet o obhajobě svého návrhu.

Slyšeli jsme, že přihlášku musí také podepsat ředitelka školy a starosta. Je to pravda?
     Není. Je to pouze doporučeno, aby ředitelka (ředitel) i starosta věděli, že mají ve své škole, obci nebo městě oblíbeného učitele. Přihlášku svým podpisem neschvalují a i bez jejich podpisů přihlášku přijmeme. Přihlášku musí podepsat pouze navržená paní učitelka nebo pan učitel.

Chceme příhláškou do Zlatého Ámose udělat paní učitelce radost a dát jí to jako překvapení. Přijmete přihlášku bez jejího podpisu?
     Bohužel, nepřijmeme. Navrhovaný kandidát musí s přihláškou souhlasit a to stvrzuje svým podpisem na přihlášce a pak také na formuláři, který od nás dostane.

Proč chcete portrét navrhované paní učitelky? Přece se hodnotí oblíbenost a ne její vzhled!
     To máte pravdu, vzhled porota nehodnotí. Nejde o soutěž krásy. Portrét potřebujeme proto, abychom kandidáty mohli veřejnosti představit nejen popisem, ale i obrazem. Všimněte si, že u každého ročníku jsou portréty vítězů a u těch posledních i všech kandidátů. Často od nás fotografie vyžadují i redakce novin a časopisů. K finále vydáváme leták, kde jsou finalisté na fotografiích.

Můžeme do Zlatého Ámose přihlásit paní učitelku, která je už v důchodu a neučí?
     V prvních ročnících jsme takové přihlášky nepřijímali, anketa je především pro pedagogy, kteří vyučují (na věku nezáleží). Na základě několika žádostí jsme zavedli zvláštní kategorii pro kantory, kteří jsou v důchodu, a dvakrát jsme dokonce udělili titul Zlatý Ámos in memoriam. Pokud přijde přihláška, která odpovídá pravidlům ankety, opět tuto kategorii zavedeme.

Kde je možné sehnat lístky na Kantorský bál?
     Lístky na Kantorský bál si můžete koupit přímo u pořadatele, tj. Klub Domino, Dětská tisková agentura, Na Nivách 314, 141 00 Praha 4, tel.241 484 321, mail: zlatyamos@zlatyamos.cz. V Klubu Domino je možné si vstupenky buď přímo vyzvednout a zaplatit nebo si je rezervovat telefonem či mailem. Dostanete je pak přímo u vstupu na bál, kde je také zaplatíte. Školy mohou poslat hromadné objednávky a zaplatit vstupenky fakturou. Bál bude opět koncem března, o zahájení prodeje vstupenek vás budeme včas informovat.

SLOVO ŘEDITELE ANKETY

Kéž by Ámosů bylo víc.
     Asi je pravdou, že dobré nápady vznikají náhodou. Tedy jestli anketu o nejoblíbenějšího učitele České republiky považujete za dobrý nápad. Původně totiž měla být anketa jen doprovodným programem pro návštěvníky jednoho ročníku veletrhu hrček. Ale nějak se nám to v roce 1993 vymklo z rukou a na výzvu rozhlasového pořadu Domino začaly děti přihlašovat své učitele a učitelky bez ohledu na to, zda se pražského veletrhu hraček zúčastní. A byl na světě první ročník Zlatého Ámose. Skromný, bez velkých oslav a darů, bez zájmu tisku, rádia, televize. Ale už s putovní korunou pro vítěze a chutí pustit se do ročníků dalších. Konec konců, proč by svou anketu popularity neměli mít i ti, kteří denně ovlivňují život naší nejmladší generace. Troufám si tvrdit, že přinejmenším stejně jako krásné dívky, zpěváci, herci, sportovci, spisovatelé, politici a všichni další, kteří své ankety už dávno měli.
     Vzpomenete si, kdo vyhrál Sportovce roku, Miss, Zlatého slavíka atd. před deseti nebo patnácti lety? Asi vám to dá trochu přemýšlení. na svou oblíbenou paní učitelku nebo oblíbeného pana učitele však nezapomenete ani za padesát let. A možná si při té příležitosti uvědomíte, že jste jim za lásku a péči, kterou vám věnovali, jaksi zapomněli poděkovat…
     Kdy jste naposledy (kromě ankety Zlatý Ámos) četli v tisku, slyšeli v rádiu nebo viděli v televizi nějaký pořad o pedagogovi, který dělá svou práci dobře - a dokonce tak dobře, že ho žáci i jejich rodiče mají rádi? Spíš se dozvídáme o úchylných pedofilech, nespravedlivých kruťasech, necitlivých pedantech. Netvrdím, že neexistují, ale jistě jich nejsou plné školy, jak to občas podle sdělovacích prostředků vypadá. A ne všechny děti vám řeknou, že je škola nebaví a že by nejraději "všechny učitelky i s ředitele zastřelily" (v uvozovkách je titulek článku ze známého deníku). Ale o těch se také moc nepíše.
     Každá anketa je nespravedlivá. Vyhrát může jen jeden. Co je však podle mého názoru na Zlatém Ámosovi cenné je pravidlo, že navrhovat své učitele mohou pouze žáci. Nejde tedy o hodnocení ředitele, inspektora, ministerstva. na druhé straně je dětem z Aše srdečně jedno, kdo učí na základní škole v Českých Budějovicích nebo v Brně. Zlatý Ámos, který má vždy právo na jeden školní rok nosit korunu krále českých učitelů, je tedy vlastně jakýmsi symbolem. Před veřejností reprezentuje všechny oblíbené pedagogy, kteří byli do ankety svými žáky nominováni a vyhráli na své škole.
     Přeji nám všem, aby učitelek a učitelů navržených do ankety Zlatý Ámos s každým ročníkem přibývalo.
Slávek Hrzal
ředitel ankety Zlatý Ámos


 

O dětech, pro děti, ale především s dětmi!

Klub Domino, DTA, Na Nivách 314, 141 00 Praha 4