NABÍZÍME - VYBERTE SI

Všechny nabídky lze vzájemně kombinovat a propojovat.

REKLAMA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Reklama formou barevného inzerátu s odkazem.
Umístění reklamního banneru po dobu jednoho měsíce na našich webových stránkách (www.radiodomino.cz a malenoviny.zde.cz).

Na všech - banner se zobrazí na každé naší stránce.
Na vybraných stránkách - banner bude zobrazen jen na stránkách, které si vyberete.

Reklama ve vysílání rádia DOMINO

Tradiční rozhlasový reklamní spot v délce od 10 do 30 vteřin. Může být zařazen do vysílání v jedné rubrice dle vašeho výběru nebo do více rubrik nebo do všech. Základní doba vysílání je jeden týden.
Reklamní spot na přání vyrobíme nebo si ho objednavatel může dodat na zvukovém nosiči (CD, MD).

REKLAMA NA NAŠEM AUTĚ

Náš reportážní vůz vyjíždí pravidelně do terénu, měsíčně nejméně 10x navštěvujeme různá města a akce pro děti. Vaše logo či reklama může jezdit s námi.
Dle vašeho přání můžeme uskutečnit speciální jízdy do míst, která určíte. Jízdy ulicemi měst a obcí můžeme doplnit zvukovým záznamem vysílaným přímo z auta.
Road show. Na vaše přání uskutečníme speciální reklamní a propagační akce v ulicích měst a obcí.

REKLAMA NA NAŠICH VEŘEJNÝCH AKCÍCH

Pravidelně se u nás čtyřikrát týdně scházejí děti z blízkého i vzdáleného okolí, občas pořádáme veřejné rozhlasové nahrávky v našem sídle Na Nivách 314, Praha 4. Vaše logo může zdobit jeviště nebo stěny společenského sálu.
Pravidelně vyjíždíme s nejrůznějšími pořady do škol v České republice. Také na těchto akcích může být vaše logo.

SPONZOROVÁNÍ NAŠICH AKCÍ

Umístění vašeho loga při našich akcích doporučujeme kombinovat s jejich sponzorováním. Zajistíte si tak účinnější propagaci.
Mimořádné akce: Jedná se zejména o anketu ZLATÝ ÁMOS. Sponzorování této ankety vám zajistí propagaci především na základních a středních školách, stanete se partnery dnes už populární a sledované akce. Více se o ní dočtete na našich webových stránkách.
Každoročně vysíláme pohádkové rádio na festivalu Jičín město pohádky. Zúčastňujeme se filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově, kde připravujeme vysílání dětského festivalového rádia. Vaše inzertní spoty mohopu být součástí našeho vysílání.

PROPAGACE V CENTRU DĚTSKÉ KOMUNIKACE

Centrum Dětské Komunikace je svého druhu jedinečný otevřený klub dětí a mládeže v Praze, Na Nivách 314. Pravidelně denně ho navštěvují děti nejen z blízkého okolí, ale z celého hlavního města. Výzdobu jednotlivých místností mohou tvořit vaše reklamní a propagační předměty, ve vstupní hale ve stojánku mohou být vaše reklamní letáky.

OZVUČENÍ INTERIÉRŮ I EXTERIÉRŮ

Naše kvalitní zvuková aparatura v kombinaci s naším zvukovým mistrem zajistí bezproblémové ozvučení salonků, sálů i veřejných prostranství (hřiště, náměstí, ulice).

PRONÁJEM ROZHLASOVÉHO STUDIA

Potřebujete vyrobit kvalitní zvukový záznam, nahrávku, spot či jiný audio dokument? V našem nahrávacím studiu to lehce zvládneme. Studio pronajímáme pouze s naším zvukovým mistrem. Při složitějších zakázkách zajistíme i zvukového technika, produkci, režii. Dodáme i zvukové nosiče. Nahrávky pořizujeme jak digitální tak analogové.

TISKOVÉ KONFERENCE, BESEDY, PREZENTACE

Zajistíme tiskové besedy, konference, prezentace od napsání pozvánek až po závěrečné zhodnocení. Zajistíme salonek nebo sál, výzdobu, občerstvení, ozvučení, moderování, navrhneme formu pozvánek a jejich tisk i distribuci, ověření distribuce, program, tiskové zprávy, hostesky, konečné vyhodnocení. A ještě všechno ostatní, co budete požadovat.

...A MNOHO DALŠÍHO

Jsme připraveni vám vyjít vstříc a splnit i ty nejnáročnější požadavky.

 

Kontaktujte nás

Klub Domino, Dětská tisková agentura
Na Nivách 314, 141 00 Praha 4

(5 min. chůze od metra Kačerov)
Tel: 241 484 321,
mobil: 603 426 422
E-mail: zlatyamos@zlatyamos.cz

 

O dětech, pro děti, ale především s dětmi!

Klub Domino, DTA, Na Nivách 314, 141 00 Praha 4, email: dta@cmail.cz